handleiding

Bewonershandleiding hoe om te gaan met een eco2floor gietdekvloer

INLEIDING

Uw woning is voorzien van een cementgebonden gietdekvloer, genaamd eco2floor. Dit is een nieuw type gietdekvloer die vanwege zijn hoge sterkte en dichtheid, optimale warmtegeleiding en arbeidsvriendelijke verwerking steeds vaker wordt toegepast. eco2floor bestaat uit gegranuleerd gemalen hoogovenslak, dit is een gerecycled product uit de staalindustrie, waardoor het een uitste kende milieuvriendelijke materiaalkeuze is.

Dit document geeft u informatie en enkele tips ten aanzien van het omgaan met eco2floor gietdekvloer. Mocht u zelf de vloer willen beleggen, raadpleeg dan eerst deze instructie alvorens met de werkzaamheden worden gestart. Als u overweegt dit door een bedrijf te laten uitvoeren laat dan de expert dit document zien.


ALGEMENE OPMERKINGEN

Na het storten”

 • Indien de vloer net aangebracht is, zorg ervoor dat de vloer niet (te) snel kan uitdrogen. Het water in de gietdekvloer is binnen de eerste dagen nodig om sterkte op te bouwen. Hou ramen en deuren gesloten en probeer sterke zoninstraling te voorkomen. In de eerste week is het niet aan te raden om de vloer d.m.v. van (vloer)verwarming of een heater versnelt te laten verwarmen. Voor het gebruik van vloerverwarming bestaat een opstookprotocol (document op www.eco2floor.nl/documentatie) die nauwgezet gevolgd dient te worden.
 • Het is bevorderlijk om het gebouw of de ruimte na 3-4 dagen te beluchten. Actief verwarmen mag pas gebeuren wanneer de vloer minimaal 7 dagen oud is (zie opstookprotocol).
 • De eco2floor gietdekvloer wordt normaal gesproken kant en klaar afgewerkt en is gereed voor het aanbrengen van afwerkingen en is derhalve dan ook geen eindvloer.
 • De eco2floor gietdekvloer dient ten alle tijde afgewerkt te worden met een afwerking zoals bijvoorbeeld tegels, tapijt, parket of een daarvoor geschikte coating.

Beleggen van de vloer”

 • Op een eco2floor gietdekvloer kan, evenals op zandcementdekvloeren, alle vloerafwerkingen zonder voorbehoud worden aangebracht. De vakkundig aangebrachte dekvloer heeft voldoende vlakheid voor het direct beleggen met bijvoorbeeld tegels of tapijt. Hogere eisen kunnen echter worden gesteld aan coatings of andere dunne vloersystemen. Indien nodig, kan op eco2floor ook van tevoren een cementgebonden egaline worden aangebracht.
 • Elk type dekvloer (zowel traditionele zandcementdekvloer als gietdekvloer) wordt in Nederland voornamelijk niet-applicatie-gereed opgeleverd. Oftewel, het is aan de stoffeerder/tegelzetter om te bepalen of deze nog een nabehandeling noodzakelijk vindt. Deze is afhankelijk van de gekozen afwerking en de bijbehorende voorbereiding. Het is van belang om te weten dat de stoffeerder verantwoordelijk is voor deze beoordeling van de vloer.
 • Een nabewerking (bijvoorbeeld schuren) is onder ideale omstandigheden niet noodzakelijk. Indien de vloer goed is aangebracht en na behandeld, is de vloer huidvrij en heeft de vloer voldoende draagkracht om aan de geldende voorschriften en eisen met betrekking tot huidtrek- en hechtsterkte te kunnen voldoen. Uiteraard is deze afhankelijk van de gekozen afwerking.
 • Wanneer de vloerafwerking wordt aangebracht, dient altijd het verwerkingsvoorschrift van de betreffende leverancier en/of lijmfabrikant te worden opgevolgd. De applicateur van de vloerafwerking dient deze verwerking af te stemmen op de toegepaste gietdekvloer.

VOORBEHANDELING & SCHUREN

 • De eco2floor gietdekvloer is normaal gesproken vrij van een laagje of sluier. Echter na verharding van de dekvloer is deze mogelijk enige tijd belast geweest met bouwverkeer en diverse bouwactiviteiten waardoor vervuiling kan zijn ontstaan. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn de vervuiling en/of losse lagen te verwijderen en licht op te schuren omwille van het reinigen van het oppervlak. Deze behandeling is sterk afhankelijk van de mate van vervuiling en het type aan te brengen vloerafwerking. Informeer hiervoor bij de betreffende leverancier of lijmfabrikant.
 • In ieder geval dient de vloer door middel van borstelen en vegen stofvrij
 • te worden gemaakt.
 • Schuren is een eenvoudige handeling en bekend bij stoffeerders. Indien u dit zelf doet kan dit met behulp van een vloerschuurmachine met schuurpapierschijf, deze zijn te huur bij de meeste bouwmarkten.
 • Bij losliggende vloerbedekking is schuren vaak overbodig.
 • Geschuurde vloeren dienen altijd voldoende stofvrij te worden gemaakt, middels goed stofzuigen.
 • Om verdere vervuiling opnieuw te voorkomen dienen deze stappen net voorafgaande het verdere afwerken plaats te vinden. Sluit meteen aan met de volgende stappen zoals primeren enz.
 • DROGING/RESTVOCHT
 • Vloerafwerkingen mogen, evenals bij andere dekvloeren, pas aangebracht worden als de gietdekvloer voldoende droog is. Vooral bij harde vloerbedekkingen zoals parket, laminaat, pvc, marmoleum en tegels is dit belangrijk.
 • Bij de genoemde bedekkingen is het te adviseren een vakman het vochtpercentage voor u te laten meten alvorens u de vloer gaat/laat aanbrengen. Bij een te hoog vochtgehalte kunnen problemen met de verlijming ontstaan, zoals geen hechting of blaasvorming bij marmoleum.
 • Voor het bepalen van het restvochtgehaltes zijn verschillende methodes beschikbaar. Er is slechts één methode (CM-meting) die bruikbare waarden oplevert. Elektronische metingen zijn slechts indicatief en niet altijd betrouwbaar. Raadpleeg altijd een expert als u niet zeker bent over het vochtgehalte van de vloer.
 • Voor het aanbrengen van een eindafwerking op eco2floor kunnen de volgende percentages (bepaald met CM) als grove indicatie worden aangehouden:
Type vloerbedekking Voorbeelden Vereiste vocht percentage [%] Indicatie: Tijd wanneer bereikt na *)
Bedekking met een dichte rug Tapijt, linoleum, marmoleum, PVC 2,5 4 – 6 weken
Tegels / keramiek Dikbed Dunbed Alle soorten en formaten tegels
5,0

7-10 dagen
Laminaat 2,0 4 – 6 weken
Parket 2,0 4 – 6 weken

* ): uitgaande van voldoende ventilatie, droge omgeving en geschikte temperaturen

 • Is de vloer al langer in gebruik (2 maanden of ouder) kan de vloer normaal gesproken als droog worden beschouwd.

VLOERVERWARMING + VERSNELD DROGEN

 • eco2floor is uitermate geschikt voor het gebruik in combinatie met vloerverwarming. Tevens kan de vloerverwarming ook worden gebruikt om de vloer op te warmen en daarmee de droogtijd te verkorten. Om schades aan de vloer te voorkomen dient dit echter volgens een gedefinieerd opstookprotocol te gebeuren.

EGALISEREN

 • Egaliseren is een mogelijke vloerafwerking als eindlaag (bijv. een industriële egaline) en kan als voorbereiding voor volgende lagen worden toegepast. Zorg voor de juiste voorbereiding van de vloer zoals hierboven vermeldt.
 • Indien er onder een vloerbedekking (zoals pvc, marmoleum bij beschadigd oppervlak) geëgaliseerd moet worden, dient de dekvloer altijd eerst te worden voorzien van een geschikte voorstrijk. Dit wordt ook wel een primer of grondering genoemd. Dit om te voorkomen dat de egalisatie zich direct in de gietdekvloer kan zuigen waardoor er een slechte of geen hechting ontstaat.
 • De voorstrijk moet goed drogen alvorens u verder gaat, lees hiervoor altijd het gebruikersvoorschrift.
  Deze middelen zijn te koop bij de verschillende bouwmarkten en speciaalzaken.

TEGELS/NATUURSTEEN PLAKKEN

 • Het plakken van tegels of natuursteen is zonder problemen met gewone cementgebonden tegellijmen mogelijk. Zorg voor juiste voorbereiding van de vloer zoals hierboven vermeldt en volg de lijmadviezen van de leveranciers met betrekking tot materiaal keuze en tijdstip van aanbrengen.
 • V oor het aanbrengen van tegels gelden dezelfde voorschriften en beperkingen zoals bij gewone cement-gebonden vloersystemen. Aansluitend aan de vakkundige voorbehandeling van het oppervlak door middel voorstrijken met tegelprimer, kunnen de tegels direct op de eco2floor worden geplakt.
  In het geval van het verlijmen in natte ruimtes gelden geen andere eisen als voor cement-gebonden dekvloeren.
  Tegels kunnen al vanaf een restvochtgehalte van 5% worden aangebracht, dat is – afhankelijk van de omstandigheden – normaal gesproken al bereikt na 5-7 dagen.
 • Wilt u (of uw stoffeerder) meer informatie over de voorwaarden, eigenschappen en voorbehandeling van eco2floor en de toe te passen materialen, dan kunt u contact opnemen met de verschillende lijmleveranciers.

ADVIES BIJ ANDERE SOORTEN AFWERKING

Er bestaan veel verschillende variaties en combinaties, echter de basishandelingen zijn voor de meest toegepaste vloerafwerkingen als volgt samen te vatten:

 • Tapijt
  Verlijmen van tapijt kan bij vlakke vloeren in de meeste gevallen rechtstreeks met een standaard tapijtlijm gebeuren als het oppervlak geschikt is. De ondervloer moet voldoende droog, vlak en vast zijn. Wanneer dit niet het geval is, dienen maatregelen getroffen te worden om de vloer te drogen en/of te egaliseren.
  De vereiste activiteiten zijn door de lijmleverancier voorgeschreven en dienen conform instructies uitgevoerd te worden. Productkeuzes voor eco2floor worden gemaakt zoals bij een cementgebonden vloer.
 • Linoleum/marmoleum
  Voor het verlijmen van linoleum wordt de toepassing van een hechtlaag aanbevolen waarna met een gewone linoleum-lijm geplakt kan worden. Egaliseren is alleen noodzakelijk wanneer de vlakheid of oppervlaktetextuur en/of aftekening van leidingen niet aan de verwachtingen voldoet. Beoordeel de eco2floor zoals een cementgebonden product en raadpleeg een vakman m.b.t. de materiaalkeuzes.
 • Parket – houten vloeren
  Voor het verlijmen van parket wordt een voorstrijkmiddel geadviseerd, raadpleeg de gegevens van de lijmleverancier m.b.t. het meest geschikte type. Hierna kan het parket met een passende lijm/kit worden verlijmd. Materiaalkeuze en behandeling van eco2floor zoals bij een ander cementgebonden product.

LIJMADVIEZEN / RICHTLIJNEN

eco2floor heeft richtlijnen afgestemd met o.a. de volgende lijmleveranciers:

COBA AFBOUWPRODUCTEN B.V.
Keesomstraat 9
Postbus 19 NL
6710 BA EDE
T 088 – 811 88 00
E info@coba.nl I www.coba.nl
EUROCOL NEDERLAND B.V.
Industrieweg 1-2
Postbus 130 NL
1520 AC WORMERVEER
T 075 – 627 16 00
F 075 – 628 35 64
www.forbo.com/eurocol/nl-nl
KIWITZ B.V.
De Hogekamp 22
7071 EC Ulft
T 0315-270620
E verkoop@kiwitz.nl
I www.kiwitz.nl
MAPEI NEDERLAND B.V.
Twentepoort Oost 27
7609 RG Almelo
T +31 (0)546 83 60 40
F +31 (0)546 83 60 44 I
www.mapei.nl
E verkoop@mapei.nl
OMNICOL NEDERLAND B.V.
Baronieweg 12d
5321 JW HEDEL
T 073 – 599 29 25
F 073 – 599 37 90
E info@omnicol.eu I www.omnicol.eu/nl
UZIN UTZ NEDERLAND B.V.
Bouwstraat 18
Postbus 33 NL
7480 AA HAAKSBERGEN
T 053 – 573 73 73
F 053 – 573 73 33
E nl@uzin-utz.com I www.nl.uzin-utz.com