technische omschrijving

INLEIDING
eco 2 floor van ecocem is een zelfnivellerend, verpompbaar
gietdekvloer op basis van gemalen gegranuleerde
hoogovenslak (GGBS) conform NEN-EN 15167, dat al vele jaren
in de betonindustrie wordt toegepast. eco 2 floor is het resultaat
van jarenlange ontwikkeling.
eco 2 floor verenigt de technische voordelen van een handmatig
aangebrachte zandcementdekvloer, met het verwerkingsgemak en
de effectiviteit van een robuust gietvloer systeem. Dit zorgt voor een
reductie van arbeidskosten, verminderde lichamelijke belasting van de
verwerkers, betere oppervlaktekwaliteit, minder nabewerking en het
eerder kunnen aanbrengen van de eindvloer zoals tegels, stofferingen,
c.q. kunststof afwerkingen.
eco 2 floor is gebaseerd op hoogovenslak en heeft ten opzichte van
andere cementgebonden gietdekvloeren opmerkelijke voordelen zoals
beperkte krimp, langere open tijd en het gebruik van een duurzaam
bindmiddel.
eco 2 floor is alleen beschikbaar via erkende verwerkers, en wordt alleen
geproduceerd door gecertificeerde betoncentrales.
MAKKELIJKE,
SNELLE INSTALLATIE
SNEL BELOOP-,
EN BELASTBAAR
BEPERKTE KRIMP GEEN
DILATATIEVOEGEN NODIG
KORTE DROOGTIJD
SAMENSTELLING PRODUCTIE
eco 2 floor is een fabrieksmatig vervaardigd
product en bestaat uit een exact compound,
gecombineerd met GGBS en toeslagmaterialen. eco 2 floor is beschikbaar via een netwerk van
erkende verwerkers in geheel Nederland (vraag
onze klantenservice naar de contactgegevens).
De gewenste verwerkbaarheid wordt bereikt
door hulpstoffen, die in het compound reeds
zijn ingemengd. De verwerkers verkrijgen de vloerenspecie via
regionaal verdeelde betoncentrales, die over de
vereiste kwalificatie en technische voorzieningen
beschikken.
De vloerenspecie product wordt vervaardigd
door een landelijk netwerk van betoncentrales
en kant en klaar op de bouwplaats aangeleverd.
Innovation Powering SustainabilityKWALITEIT PRODUCTIVITEIT
eco 2 floor voldoet aan: • NEN – EN 13813. Dekvloermortel
en dekvloeren – Dekvloermortels –
Eigenschappen en eisen. Ten opzichte van handmatig aangebrachte zand/
cement dekvloeren kan de eco 2 floor vloer sneller
en in betere kwaliteit worden aanbracht. Na
het aanbrengen zijn geen nabewerkingen zoals
polijsten/schuren noodzakelijk.
• Grondstoffen voldoen aan
van toepassing zijnde technische
voorschriften; De vloeren zijn na 24 uur beloopbaar en na 72 uur
volledig belastbaar (voor gebruikelijke processen in
de afbouwfase)
• eco 2 floor is ontwikkeld en
geproduceerd door ecocem onder
condities beschreven in ISO 9001 +
14001.
Door het gemechaniseerde proces kan de vloer
sneller worden aangebracht. Productie tot 1000 m 2
per dag of meer is mogelijk, maar ook voor
kleinere projecten, zoals renovatie, vrijstaande
woningbouw is het verwerkingsproces logistiek
aangepast
SPECIE-EIGENSCHAPPEN EIGENSCHAPPEN VERHARD PRODUCT
Soortelijk
gewicht 2150 kg/m3 Sterkteklasse EN 13813 C20/F4
Soortelijk gewicht 2000 kg/m3
Vloeimaat 260 – 290 mm Druksterkte 24 uur 4 N/mm2
Open tijd 4 uur (20°C) Beloopbaar 24 uur
pH 10-12 100% Belastbaar 72 uur
laagdikte 20 – 100 mm BRE-Screed test Minder dan 5 mm
Totaal krimp < 0.2 mm/m
Thermische expansie <0,01 mm/mK
Kleur eindproduct Licht grijs
Brandklasse n.v.t.
Verwarming aanzetten Na 5 dagen (protocol)
DROGING
(20 ̊C/65% REL. V)(1.5% VOCHT)
Tot 40 mm 10 dagen
(4 mm/d)

40 mm 15 dagen
(2 mm/d)
MILEUGEGEVENS
UITLEVERING/OPBRENGST

[m2/m3 bij dikte]

Emmissies/
Geur Geen
Recycling
specie 100%
Recycling
verhardt 100%
(als betonpuin)
20 mm 50
30 mm 33
50 mm 20
100 mm 10KENMERKEN
VERDICHTING
Het vloeivermogen van de gietvloer voorkomt het
ontstaan van ongewenste luchtinsluitingen, door
middel van een drijfrei wordt de vloer genivelleerd
en ontlucht.
Dit garandeert een dichte omhulling van eventueel
aanwezige vloerverwarmingsleidingen, hetgeen
de verwarming efficiënter en sneller regelbaar
maakt.
KRIMP
eco 2 floor is voorzien van krimpcompensatie,
dit maakt het aanbrengen van dilatatievoegen
overbodig zolang het totale oppervlakte niet groter
dan 1000 m2 en de lengte / breedte verhouding
niet 6/1 overschrijdt.
Minder krimp voorkomt problemen door schotelen
en opkrullen. Verschillen in hoogte kunnen
makkelijk worden uitgevlakt. Verwarmingsleidingen
tekenen niet af.
DUURZAAMHEID
Door het gebruik van GGBS komt bij het
vervaardigen van grondstoffen en het compound
minder CO 2 vrij dan bij cement gebonden
dekvloeren.
Het hoofdcomponent GGBS is een hergebruikt
materiaal afkomstig uit de staalindustrie en
wordt al vele jaren succesvol gebruikt door de
betonindustrie. De eco 2 floor technologie maakt
niet alleen gebruik van duurzame grondstoffen,
ook recycling van de vloer in de toekomst wordt
eenvoudiger.
BRANDGEVAAR
eco 2 floor is niet brandbaar. In het geval van een
brand komen er geen schadelijke stoffen vrij.
NATTE RUIMTES
Het bindmiddelconcept van eco 2 floor heeft geen
problemen met vochtige ruimtes. Het wordt
wel aanbevolen om de vloer twee weken onder
droge omstandigheden te laten verharden (van
toepassing in het geval van water verzadiging).
Toepassing buiten: eco 2 floor is niet ontwikkeld
voor de toepassing buitens huis. Mochten er
echter geschikte voorzieningen voor de afdichting
zijn getroffen, is de vloer in principe ook geschikt
voor buiten.
AFWERKING
Na het aanbrengen van eco 2 floor zijn geen verdere
stappen noodzakelijk voor nabehandeling. Voor
de verlijming en aanbrengen van egalisatievloeren
moeten de voorschriften van desbetreffende lijm
en egalisatie leveranciers worden opgevolgd.
eco 2 floor is geen eindafwerking en dient altijd
voorzien te worden van een eindvloer (tegels,
kunststof stofferring, coatings etc ).
VLOERVERWARMING
eco 2 floor kan prima worden toegepast als
zwevende vloer met vloerverwarming. De gesloten
structuur en de omhulling van de leidingen
zorgen voor een snelle warmteoverdracht en
hoge effectiviteit van het verwarmingssysteem.
Opstartprotocol kan worden opgevraagd.
De informatie in dit datasheet komt overeen met de stand der techniek en de datum van de uitgave. Ecocem is voorbehouden om
inhoud en gegevens te wijzigen mocht dit nodig zijn als onderdeel van beleid en/of productverbetering.LAAGDIKTES AFMETINGEN VLOEREN
eco 2 floor kan met een geringere laagdikte
worden aangebracht dan zand/cement vloeren. Gebruik in alle gevallen en scenario’s kantstroken
om de vloer van omgevende elementen te scheiden.
In het geval van vloerverwarming dient de dekking
van de leidingen minimaal 25 mm te bedragen. Vanwege de lage uitdrogingskrimp kunnen grote
vloervelden worden vervaardigd zonder dat
dilatatievoegen moeten worden voorzien.
Bij zwevende vloeren incl. vloerverwarming of
overige leidingen minimaal 30mm, daarbij
opgeteld de dikte van de (vloerverwarmings)
leidingen. Bouwkundige dilataties dienen ten allen tijde te
worden overgenomen.
Voor alle uitvoeringen zijn voorbereiding-/afwerking
volgens stand der techniek voorgeschreven.
Dit geldt met name voor de
ondergrondvoorbereiding, aanbrengen van isolatie

 • afdichting van de onderliggende constructies.
  Voor (bijna) kwadratische vorm is een maximale
  oppervlakte van 1000 m2 aanbevolen.
  Als de vorm van een kwadratische geometrie
  afwijkt, wordt aanbevolen om maximaal 1000m2
  aan te brengen als de verhouding niet groter dan
  1 op 6 zijn.
  Sterk onregelmatige afmetingen (inspringende
  stukken, versmallingen, obstakels) zijn normaal
  gesproken geen probleem, mits er kantstroken
  zijn aangebracht.
  AANBRENGEN VLOEREN: NABEHANDELING
  • Voorbereiding van de ondergrond en
  onderconstructie is essentieel voor een goed
  resultaat. Een nabehandeling van de gestorte vloer is
  noodzakelijk onder volgende omstandigheden:
  • Aanbrengen kan plaatsvinden tussen 5°C en
  30°C (zie advies nabehandeling).
  • eco 2 floor specie wordt kant en klaar op de
  bouwplaats geleverd door een truckmixer, en
  wordt aangebracht door erkende verwerkers.
  • Met gietdekvloerpompen is eco 2 floor 120 mtr.
  horizontaal en tot 60 m verticaal verpompbaar.
  • 10m 3 (ca. 200m 2 ) zijn normaal gesproken binnen
  60 min verwerkt.
  • De werkzaamheden dienen goed voorbereid te
  worden.
  • Aansluiting aan reeds gestorte vloerdelen moet
  binnen 45 min plaatsvinden. Kan dit niet worden
  gerealiseerd dan wordt aanbevolen om de
  vloerdelen te scheiden.
  • Maximum (te verwachten) temperatuur in de ruimte
  30°C, zeker bij kleinere laagdiktes.
  • Indien luchtstromen niet kunnen worden uitgesloten
  (open gebouw), ook bij lagere temperaturen.
  • In het geval van te verwachten droog weer onder
  5°C.
  Voorkom in alle gevallen spoedig uitdrogen van het
  oppervlak.
  Gebruik lichte waternevel voor het bevochtigen
  vanaf het moment dat de vloer beloopbaar is.
  Gebruik van curingcompound is mogelijk, houdt
  rekening met de gekozen afwerking van de vloer.
  Minimale nabehandelingstijd is 3-4 dagen.